เอกสารประกอบสัมมนา

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation คุณสมบัติ นราวุฒิชัย

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร

เสวนา FETCO & IAA Hot Issue “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”

Presentation ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

สัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน”

Presentation ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

สัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน”

Presentation คุณธาดา พฤฒิธาดา

สัมมนา““การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ: คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

Presentation คุณบรรยง พงษ์พานิช