เอกสารประกอบสัมมนา

showcase_august 8 2012

งานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2 ท่าน ในหัวข้อ “ต่างทัศนะ ร่วมมุมมอง พี่น้องตลาดทุน”…

fetco annaul conference 2012 redefining opportunities through the regions connectivity

FETCO Annaul Conference 2012_Redefining Opportunities through the Regions’ Connectivity

seminar_thailand business strategy 2013_17 oct 2012

กำหนดการงานสัมมนา “เปิดยุทธศาสตร์ธุรกิจ ไทยปี 2556: เติบโต เข้มแข็ง บนความผันผวน”

fetco msci presentation slide

MSCI Thailand Index Construction…

chris ryan presentation

The Evolution of Emerging Market Indexes and ESG Themes for Asian Equity Investors