ข้อมูลและสถิติ

 

 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยและองค์กรสมาชิก ได้ดำเนินโครงการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนซึ่งประกอบด้วย

  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของตลาดทุนในอนาคตตามมุมมองของนักลงทุนทุกประเภท และยังสามารถเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้รูปแบบหนึ่ง การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจะสะท้อนมุมมองต่อตลาดทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า

  • ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย จัดทำโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ ตลาดทุน โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้

  • ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) จัดทำโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้าและต่อเป้าหมายของดัชนี SET Index ณ สิ้นปี