ข้อมูลและสถิติ

 

 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ได้ดำเนินโครงการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน FETCO Investor Confidence Survey ซึ่งประกอบด้วย

 

  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) จัดทำขึ้นเพื่อสะท้อนภาพรวมของตลาดทุนในอนาคตตามมุมมองของนักลงทุนทุกประเภท และยังสามารถเป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจได้รูปแบบหนึ่ง การสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจะสะท้อนมุมมองต่อตลาดทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า  more….
  • ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อเป็นเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนแนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจ ตลาดทุน โดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้  more…. 
  • ผลสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ร่วมกับสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในระยะ 1 เดือนข้างหน้าและต่อเป้าหมายของดัชนี SET Index ณ สิ้นปี  more….