13
ส.ค. 2563

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ผลสำรวจดัชนีฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 อยู่ในโซนทรงตัว นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนกังวลกับสถานการณ์การเมืองและการถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ
7
ก.ค. 2563

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ผลสำรวจดัชนีฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ในโซนทรงตัว นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายภาครัฐ ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการไหลเข้าออกของเงินทุน
11
พ.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤษภาคม 2563

ผลสำรวจดัชนีฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับอยู่ในโซนทรงตัว นักลงทุนกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว
11
มี.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10
มี.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมีนาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
20
ก.พ. 2563

FETCO จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 50 รายจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 36 บริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย