11
ก.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกันยายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากเกณฑ์ร้อนแรงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) โดยผลสำรวจพบว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
14
ส.ค. 2562

FETCO ร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

องค์กรภาคตลาดทุน 13 แห่งร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต
7
ส.ค. 2562

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือรมว.คลัง นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ด้านการปฏิรูประบบการออม ด้านการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ และด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง
6
ส.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนสิงหาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือน โดยผลสำรวจพบว่าเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและแนวโน้มนโยบายทางการเงินสหรัฐเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่ความขัดแย้งสงครามทางการค้าและแนวโน้มผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
2
ก.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกรกฎาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบสี่เดือน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรงอย่างมาก กลุ่มบัญชีนักลงทุนรายบุคคลเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ซบเซามาอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัว กลุ่มสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้นจากเกณฑ์ทรงตัวมาอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรง ขณะที่กลุ่มนักลงทุนต่างประเทศไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่เกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม
5
มิ.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมิถุนายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงต่อเนื่องอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สาม โดยผลสำรวจพบว่าปัจจัยต่างประเทศจากสถานการณ์ข้อพิพาททางการค้าเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่คาดหวังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และนโยบายภาครัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
5
มิ.ย. 2562

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือก.ล.ต. เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนไทย

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและคณะกรรมการ เข้าหารือนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะผู้บริหาร เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะและหารือความร่วมมิอในการพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.
7
พ.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤษภาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) สำรวจเดือนเมษายนอยู่ที่ 104.49 ปรับตัวลดลง 2.83% โดยดัชนี ICI ลดลงเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม สำหรับรายกลุ่มนักลงทุนพบว่ากลุ่มนักลงทุนต่างประเทศลดลงมาอยู่ที่ 100.00 ระดับเกณฑ์ทรงตัวจากอยู่ที่เกณฑ์ร้อนแรงในเดือนก่อน กลุ่มบัญชีสถาบันในประเทศและกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 110.00 และ 100.00 ตามลำดับ อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเช่นเดิม ขณะที่กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 127.27 ระดับเกณฑ์ร้อนแรงจากเกณฑ์ทรงตัวในเดือนก่อน
9
เม.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนเมษายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 17.72% ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนจับตามอง โดยการเลือกตั้งในประเทศหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐ ขณะเดียวกันกังวลเสถียรภาพรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์การเจรจานโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐและจีน และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจของจีน