11
พ.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤษภาคม 2563

ผลสำรวจดัชนีฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ปรับอยู่ในโซนทรงตัว นักลงทุนกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว
11
มี.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10
มี.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมีนาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
20
ก.พ. 2563

FETCO จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 50 รายจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 36 บริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11
ก.พ. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนแรกในรอบ 4 ปี โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลสถานการณ์การท่องเที่ยวและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน นโยบายภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจในประเทศจากการลงนามทางการค้าของสหรัฐและจีน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
27
ม.ค. 2563

FETCO แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2563

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กำหนดแผนงานต่อเนื่องในการผลักดันแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนงานภาคตลาดทุน และกำหนดแผนปี 2563 ผลักดันการขยายฐานนักลงทุนในตลาดทุน จัดทำโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ร่วมทำหน้าที่ Investor Relations แก่นักลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านบุคลากรรองรับภาคตลาดทุน
16
ม.ค. 2563

FETCO จัดประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets” ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 35 รายเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6
ม.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการนโยบายภาครัฐและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การเมือง เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
3
ธ.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนธันวาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศคลี่คลายและเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน