9
เม.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนเมษายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง 17.72% ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว โดยสถานการณ์การเมืองในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่นักลงทุนจับตามอง โดยการเลือกตั้งในประเทศหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐ ขณะเดียวกันกังวลเสถียรภาพรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือสถานการณ์การเจรจานโยบายทางการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐและจีน และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจของจีน
4
มี.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมีนาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน มาอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรง (Bullish) เป็นเดือนแรกในรอบ 5 เดือน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองจากการเลือกตั้งที่ชัดเจนเป็นปัจจัยหลัก รองลงมานักลงทุนเชื่อมั่นผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ขณะที่ยังคงติดตามผลการเจรจานโยบายการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และเสถียรภาพรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
6
ก.พ. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนแรกในรอบสี่เดือน อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองที่มีการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจนและภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ติดตามความคืบหน้าผลการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน และติดตามเสถียรภาพของรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้งเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
10
ม.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2562

ดัชนีฯ เดือนมกราคม 2562 ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน อยู่ในโซนทรงตัว
จากความเสี่ยงของนโยบายการค้าของสหรัฐ การไหลเข้าออกของเงินทุนภายหลังการประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐและไทย การปรับลดคาดการณ์การเติบโตภาวะเศรษฐกิจของโลก ขณะที่นักลงทุนเชื่อมั่นสถานการณ์การเมืองและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุน
3
ธ.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนธันวาคม 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลง อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เช่นเดิม โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจชะลอตัวลงจากผลกระทบนโยบายทางการเงินและทางการค้าของสหรัฐ ขณะที่เชื่อมั่นสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศและภาวะเศรษฐกิจในประเทศหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
12
พ.ย. 2561

FETCO เยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 12 พฤศจิกายน 2561

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือร่วมกับดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางการส่งเสริมการออมระยะยาวและการพัฒนาตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5
พ.ย. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2561

ดัชนีฯ เดือนพฤศจิกายน 2561 ปรับตัวลดลงเป็นเดือนแรกในรอบห้าเดือนอยู่ในโซนทรงตัว
จากความกังวลนโยบายทางการค้าและนโยบายทางการเงินของสหรัฐฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
ขณะที่นักลงทุนมองผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนและภาวะเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุน
16
ต.ค. 2561

FETCO ร่วมแถลงข่าวจัดมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2018

คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมแถลงข่าวจัดมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2018 ภายใต้แนวคิด "สร้างโอกาสการลงทุน ให้เหนือกว่าที่เคย"
นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการลงทุนแห่งอนาคต ผนึกมืออาชีพให้บริการออกแบบการลงทุน หุ้น กองทุนรวม อนุพันธ์ ประกันภัย ครบวงจร รวมทั้ง Workshop และสัมมนาเข้มข้น ระหว่าง 15-18 พ.ย. นี้ ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน
10
ต.ค. 2561

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2561-2562

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2561-2562 เตรียมผลักดันแผนยุทธศาสตร์ตลาดทุนกำหนดทิศทางและเป้าหมายระยะยาวในภาพรวม