ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


คุณสุรงค์ บูลกุล
ที่ปรึกษา FETCO

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

– ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

คุณสรรเสริญ นิลรัตน์
ที่ปรึกษา FETCO

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการอิสระ  บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์