ที่ปรึกษาคณะกรรมการ


คุณสุรงค์ บูลกุล
ที่ปรึกษา FETCO

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

– ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศ ไทย

 

 

สรรเสริญ นิลรัตน์
คุณสรรเสริญ นิลรัตน์

ที่ปรึกษา FETCO

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
– กรรมการอิสระ  บมจ. ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์