7
ก.พ. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในภาวะร้อนแรงเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกัน โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากความเชื่อมั่นในเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังเฝ้าจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 31 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งอาจกระทบต่อผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธุรกิจส่งออก เป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่น สำหรับตลาดหุ้นไทยเดือนมกราคม ดัชนีฯมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยดัชนีฯได้มีการปรับเพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์
18
ม.ค. 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในภาวะร้อนแรงเช่นเดียวดันเดือนก่อนหน้า โดยปัจจัยหนุนหลักมายังคงจากความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในประเทศที่มีการเติบโตต่อเนื่อง และความคืบหน้านโยบายปฏิรูปภาษีที่ของสหรัฐที่จะมีผลบังคับใช้ปี 2018 ที่มีส่วนกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและคาบสมุทรเกาหลี แม้ว่ามีความเสี่ยงที่ไม่มากนักแต่มีผลกระทบมากยังเป็นปัจจัยกดดันความเชื่อมั่น สำหรับตลาดหุ้นไทยเดือนธันวาคม ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยดัชนีฯปิดทำการของวันสิ้นปีใกล้เคียงกับดัชนีปิดทำการสูงสุดในประวัติศาสตร์
18
ธ.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนธันวาคม 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ในภาวะร้อนแรง โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากความเชื่อมั่นจากการตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศที่มีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งในส่วนตัวเลขการส่งออกและ GDP ในภาพรวม และคาดการณ์ว่าประธานนโยบายทางการเงินของสหรัฐจะมีนโยบายปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และมีความคืบหน้านโยบายปฏิรูปภาษีที่มีการผ่านวุฒิสภาสหรัฐ ทั้งนี้ ปัจจัยความเสี่ยงจากคาบสมุทรเกาหลี นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามความคืบหน้าจากการที่เกาหลีเหนือยังคงมีการทดลองอาวุธอย่างต่อเนื่อง สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่แกว่งตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายน
6
พ.ย. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมากเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงินของสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม
16
ต.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนตุลาคม 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมาก
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนมกราคม 2558 จากภาวะการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ และความเชื่อมั่นตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว โดยนักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และนโยบายทางการเงินของสหรัฐ ที่ส่งผลถึงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากตลอดช่วงเดือนกันยายน
21
ก.ย. 2560

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เดือนกันยายน 2560

ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มีทิศทางที่ไม่ชัดเจน โดยระดับความเชื่อมั่นของดัชนีลดลงจากครั้งที่แล้วซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากอุปทานในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวและการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
21
ก.ย. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกันยายน 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรง จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัว ในภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงความชัดเจนในทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐ สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปลายเดือนสิงหาคม