เอกสารประกอบสัมมนา

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม   รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล. เอเซีย พลัส จำกัด

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณกรภัทร วรเชษฐ์  ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน บล. โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

คุณธิดาศิริ ศรีสมิต   รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

Presentation

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง