20
ก.พ. 2563

FETCO จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 50 รายจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 36 บริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11
ก.พ. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนแรกในรอบ 4 ปี โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลสถานการณ์การท่องเที่ยวและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะการประกาศปันผลของบริษัทจดทะเบียน นโยบายภาครัฐ และภาวะเศรษฐกิจในประเทศจากการลงนามทางการค้าของสหรัฐและจีน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
27
ม.ค. 2563

FETCO แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2563

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) แถลงแผนการดำเนินงาน ปี 2563 ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กำหนดแผนงานต่อเนื่องในการผลักดันแผนพัฒนาตลาดทุนไทยและแผนงานภาคตลาดทุน และกำหนดแผนปี 2563 ผลักดันการขยายฐานนักลงทุนในตลาดทุน จัดทำโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ร่วมทำหน้าที่ Investor Relations แก่นักลงทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านบุคลากรรองรับภาคตลาดทุน
16
ม.ค. 2563

FETCO จัดประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุม Hong Kong Roadshow “Thailand Economic Outlook and Opportunities in Capital Markets” ให้แก่นักลงทุนสถาบันต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 35 รายเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6
ม.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมกราคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการนโยบายภาครัฐและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและสถานการณ์การเมือง เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
3
ธ.ค. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนธันวาคม 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนคาดหวังการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศคลี่คลายและเงินทุนไหลเข้าเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และกังวลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
3
ธ.ค. 2562

FETCO ในฐานะองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับองค์กรผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย TRBN เปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดตัวเครือข่ายฯ และปาฐกถาพิเศษเปิดงาน ในหัวข้อ “พลังภาคเอกชนจะร่วมสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ประเทศไทยได้อย่างไร และภาครัฐพร้อมสนับสนุนอะไรบ้าง?” และดร.อุตตม สาวนายน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และที่มา “จากโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สู่เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562
9
พ.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด และคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ และภาวะเศรษฐกิจในประเทศ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน
11
ก.ย. 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกันยายน 2562

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงจากเกณฑ์ร้อนแรงมาอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว (Neutral) โดยผลสำรวจพบว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ขณะที่นักลงทุนคาดหวังการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินของธนาคารสหรัฐ เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุน