11
มี.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะกรรมการร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย ครั้งที่ 1/2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน เป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10
มี.ค. 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนมีนาคม 2563

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ในเกณฑ์ซบเซาเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน โดยผลสำรวจพบว่านักลงทุนกังวลภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และสถานการณ์การท่องเที่ยว เป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน ขณะที่นักลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐ และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
20
ก.พ. 2563

FETCO จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการตลาดทุนพบภาครัฐ ครั้งที่ 1/2563 ให้แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมงานกว่า 50 รายจากบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 36 บริษัท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเสรี จินตนเสรี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย