ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนตุลาคม 2560

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ธันวาคม 2560) อยู่ที่ 162.63 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” (Very Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 – 160) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.02% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 124.13
  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศและกลุ่มสถาบันภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับร้อนแรงมาอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับร้อนแรง
  • หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
  • ส่วนหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
  • ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
  • ขณะที่ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ภาวะการลงทุนในเดือนกันยายน ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงต้นเดือนและเคลื่อนไหวทรงตัวในช่วงปลายเดือน โดยกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศยังคงมียอดซื้อสุทธิในเดือนกันยายน ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากการปรับพอร์ตลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ นอกจากนี้การปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้นของหน่วยงานหลายแห่ง เป็นปัจจัยหนุนต่อความเชื่อมั่นนักลงทุน สำหรับภาวะการลงทุนทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นของสหรัฐมีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นโดยดัชนีฯมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง โดยมีปัจจัยหนุนจากแผนปฏิรูปภาษี ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจในยุโรป ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม”

ท่านสามารถ Download ข้อมูลฯ ได้ที่นี่
– รายงาน FETCO Investor Confidence Index
– Press Release