ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thailand’s Capital Market in The Year 2020
26 ก.ค. 2554

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ สภาตลาดธุรกิจตลาดทุนไทย (คุณนวพร เรืองสกุล ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย) ร่วมแถลงข่าว ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thailand’s Capital Market in The Year 2020 ตลาดทุนจะมีความหมายมากขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร รวมถึงการนำเสนอกลไกตลาดทุนเพื่อป้องปรามคอร์รัปชั่น

******************************************

แถลงข่าว Workshop ตลาดทุนไทย ตอนที่ 1/3

แถลงข่าว Workshop ตลาดทุนไทย ตอนที่ 2/3

แถลงข่าว Workshop ตลาดทุนไทย ตอนที่ 3/3