แถลงข่าว Workshop ตลาดทุนไทย ตอนที่ 1/3
26 Jul 2011

ก.ล.ต. และ สภาตลาดทุน (นวพร เรืองสกุล ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ ไพบูลย์ นรินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุน) ร่วมแถลงข่าว ผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thailand’s Capital Market in The Year 2020 ตลาดทุนจะมีความหมายมากขึ้นในเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร รวมถึงการนำเสนอกลไกตลาดทุนเพื่อป้องปรามคอร์รัปชั่น