งานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์
8 ส.ค. 2555

งานแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8

“ต่างทัศนะ ร่วมมุมมอง พี่น้องตลาดทุน”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 18:00 – 21:00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ A2 ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

18:30 – 19:30    รับประทานอาหาร รับชมการแสดงดนตรี ดร.แซ็ก เชมเบอร์ออร์เคสตร้า
19:30 – 19:35    กล่าวเปิดงานโดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
19:35 – 21:00    การแสดงวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจ “ต่างทัศนะ ร่วมมุมมอง พี่น้องตลาดทุน” ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ โดย
คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และ
คุณกรณ์ จาติกวณิช  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำเนินรายการ โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
21:10                  จบงาน