งานสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”
28 พ.ย. 2560

งานสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบข…

งานสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คุณ รพี สุจริตกุล กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คุณ บรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง อังคารที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 9.00–12.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Posted by FETCO : Federation of Thai Capital Market Organizations on Monday, 27 November 2017