นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมหารือแนวทางพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน