สภาธุรกิจตลาดทุนไทยร่วมเป็นกองหลังสู้โควิด-19 สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ รพ. ศิริราช

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) พร้อมด้วยคุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการ คุณสรรเสริญ นิลรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้แทนกรรมการและเลขานุการ ในฐานะผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้แทนรับมอบ