4 ทีมสุดยอดไอเดีย คว้ารางวัล กิจกรรม Hackathon “ออกแบบตลาดทุน…เปลี่ยนนักออมรุ่นเยาว์สู่ Young Investor” เสนอโมเดลใหม่ หวัง “ปลดล็อก” เปิดทางเยาวชน เพิ่มโอกาสและสร้างความรู้ลงทุนในตลาดทุนอย่างเหมาะสม
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ FETCO มอบรางวัลแก่ 4 ทีมผู้ชนะ (จากผู้ส่งผลงานร่วมเข้าแข่งขัน 78 ทีม) ที่ร่วมกิจกรรม “Policy Hackathon ออกแบบตลาดทุน…เปลี่ยนนักออมรุ่นเยาว์สู่ Young Investor จัดโดย TDRI CMDF FETCO และสำนักงาน ก.ล.ต. ที่โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารภาคตลาดทุนที่ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ คุณวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการ FETCO และนายกสมาคม ASCO ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร SET รวมถึงวิทยากรและ Mentor ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เทคโนโลยี พฤติกรรมการออม การเงินและตลาดทุนที่ร่วมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายอย่างเข้มข้น”’
อ่านข่าวฉบับเต็มได้ที่ => https://tdri.or.th/2024/02/policy-hackathon-young-investor/
รับชมการ Pitching ย้อนหลังได้ที่ =>
การนำเสนอ https://www.youtube.com/watch?v=-vqEQDK4RX0