สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือรมว.คลัง นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าหารือดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด้านการสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก ด้านการปฏิรูประบบการออม ด้านการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ และด้านการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ กระทรวงการคลัง