ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์ “ไม่เช็คให้ชัวร์ อย่าเชื่อ”

– เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจ สูงเกินจริง

– ที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจน

– ให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุน

– รับประกันผลตอบแทน อ้างว่าไม่เสี่ยง

– แอบอ้างชื่อ ภาพ โลโก้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือ เพื่อโฆษณาชวนเชื่อ

– ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบ

– ให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดา และไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุน

 

“อย่าตกเป็นเหยื่อการหลอกลงทุนออนไลน์ที่ตอนนี้มาในทุกรูปแบบ

พบความผิดปกติให้สงสัยไว้ก่อนแล้วตรวจสอบให้มั่นใจก่อนทุกครั้ง

ด้วยความห่วงใยจาก 7 องค์กรสมาชิก สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)”

 

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.  => แอปพลิเคชัน SEC Check First และ เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ SEC Check First

หรือ สอบถามได้ที่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) โทร. 0-2226-0909 หรือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) โทร. 0-2264-0900

สอบถามข้อมูลหรือร้องทุกข์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ที่

  • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) โทร. 1166
  • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โทร. 1202
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 1570
  • กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) โทร. 1441
  • ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
  • ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213