นายสุรัตน์ จิรจรัสพร หัวหน้าฝ่ายบริการราคาตราสารหนี้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2560 ว่า “ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่ความเชื่อมั่นค่อนข้างลดลงจากการคาดการณ์ครั้งที่แล้ว โดยปัจจัยหลักมาจากอุปทานในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ที่ระดับ 49 สะท้อนว่าตลาดยังคงเชื่อมั่นว่า กนง.จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมที่ 1.50% จากปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำภายใต้กรอบนโยบาย และ 2) แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยที่อยู่ในระดับค่อยเป็นค่อยไป

ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี และ 10 ปี ในช่วงประชุม กนง. รอบเดือนกันยายน (ประมาณ 9 สัปดาห์ข้างหน้า) อยู่ที่ระดับ 74 และ 75 ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากครั้งที่แล้ว (ระดับ 84 และ 83 ตามลำดับ) สะท้อนว่าตลาดมีความเชื่อมั่นน้อยลงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั้ง 2 รุ่นอายุจะมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน ปัจจัยหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) อุปทานในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวที่จะมีการประมูลเพิ่มขึ้น และ 2) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถ Download ข้อมูลฯ ได้ที่นี่
รายงานดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย 
Press Release