ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังนี้

  • ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (เมษายน 2561) อยู่ที่ 62 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” (Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 – 160) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.74% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 153.94
  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศและกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังคงอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก ขณะที่กลุ่มสถาบันภายในประเทศและกลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยยังคงอยู่ที่ระดับร้อนแรงเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า
  • หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธนาคาร (BANK) ส่วนหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
  • ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
  • ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ

ภาวะการลงทุนในเดือนมกราคม ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นทำลายสถิติดัชนีปิดทำการสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยราคาปิดสูงสุดที่ระดับ 1838.96 จุดในวันที่ 24 มกราคม 2561 โดยนักลงทุนมีความเชื่อมั่นต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศที่เป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดทุน จากตัวเลขเงินทุนไหลเข้าที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นและความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจในประเทศที่มีการคาดการณ์การขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยIMF ปรับเพิ่มประมาณการ GDP โลกปี 2018-2019 เป็นขยายตัว 3.9% ทำให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับร้อนแรง อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายเงินทุนดังกล่าว นักลงทุนมองว่าเป็นปัจจัยฉุดการลงทุนเช่นกันจากผลกระทบต่อค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคที่อาจกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นในสหรัฐและยุโรป  ทำให้คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐยังคงมีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปีนี้จำนวน 3-4 ครั้งตามทิศทางดังกล่าว