ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มกราคม 2561) อยู่ที่ 165.77 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” (Very Bullish) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 120 – 160) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.93% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 162.63
  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศ กลุ่มสถาบันภายในประเทศ และกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับร้อนแรงอย่างมาก ขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในระดับร้อนแรง
  • หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
  • ส่วนหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
  • ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
  • ขณะที่ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ภาวะการลงทุนในเดือนตุลาคม ตลาดหุ้นไทยยังคงมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นโดยมาอยู่ที่ระดับ1700 จุด ซึ่งเป็นผลมาจากความเชื่อมั่นจากการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยต่างประเทศ ภาวะการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหุ้นของสหรัฐยังมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าของแผนปฏิรูปภาษี และผลประกอบการของบริษัทในสหรัฐ ภาวะการลงทุนในยุโรป ได้รับผลดีจากการขยายระยะเวลาการทำ QE ไปจนถึงเดือนกันยายน 2561 และยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป และภาวะเศรษฐกิจในเอเชีย ได้แก่ญี่ปุ่นและจีน ที่คาดว่าจากการที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งอีกสมัยทำให้จะยังคงสามารถคงนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป รวมถึงจากการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ของจีน ทำให้คาดว่าจะมีความต่อเนื่องทางนโยบายทางเศรษฐกิจต่อไปจากประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศในคาบสมุทรเกาหลียังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม”

 

ท่านสามารถ Download ข้อมูลฯ ได้ที่นี่
– รายงาน FETCO Investor Confidence Index
– Press Release