“ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ในภาวะทรงตัว
จากความเชื่อมั่นภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนบางส่วนกังวลภาวะเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวอย่างช้าๆเมื่อเทียบกับตลาดในภูมิภาค และเฝ้าติดตามทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐโดยเฉพาะนโยบายอัตราดอกเบี้ยและการลดขนาดงบดุลของสหรัฐ สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนที่ผ่านมา”

——————————————————————————————————————————————–

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้แทนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ประจำเดือนสิงหาคม 2560

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 2560) อยู่ที่ 104.01 อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (Neutral) (ช่วงค่าดัชนีระหว่าง 0 – 200) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.99% จากเดือนที่ผ่านมาที่ 100.01
  • ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับร้อนแรง ขณะที่กลุ่มนักลงทุนรายบุคคลปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กลุ่มสถาบันภายในประเทศปรับตัวลดลงเล็กน้อย อยู่ในระดับทรงตัวเช่นเดียวกับเดือนก่อนหน้า และกลุ่มบัญชีนักลงทุนต่างประเทศปรับตัวลดลงจากระดับร้อนแรงมาอยู่ที่ระดับทรงตัว
  • หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
  • ส่วนหมวดแฟชั่น (FASHION) เป็นหมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
  • ปัจจัยหนุนและปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ

“ตลาดหุ้นทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยดัชนีฯของสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่เติบโตขึ้นโดยเฉพาะหลักทรัพย์ในกลุ่มเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเล็กน้อย เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มเติบโตเป็นไปตามคาดการณ์ แม้ว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินนโยบายทางการเงินเข้มงวดเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นและมีแนวโน้มจะเริ่มทยอยลดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้นักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการลดขนาดงบดุลของสหรัฐ รวมถึงการทยอยลดการกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการลงทุนของภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนสำหรับการลงทุน”

ท่านสามารถ Download ข้อมูลได้ที่นี่

 รายงาน FETCO Investor Confidence Index

 Press Release