สัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนา Capital Market Outlook "เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน" ได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน คุณธาดาพฤฒิธาดา กรรมการผุู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ให้มุมมองเศรษฐกิจปี 2561 โดยคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมสนทนากับผู้ว่าธปท. เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทููตจีน)

ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

สัมมนาพิเศษ “การพัฒนา กำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ: คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนา “การพัฒนา การกำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ : คำตอบของการดูแลสมบัติชาติ”

ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในวงกว้าง

ในอังคารที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 9.00–12.00 น.
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560