แถลงข่าวสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาชิกสภาฯ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมที่เป็นสมาชิก ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “การประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน” ที่อาคารสำนักงาน ก.ล.ต.
วันที่ 1 มิถุนายน 2554
ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบที่สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท.
วันที่ 1 มิถุนายน 2554

FETCO Special Talk

สภาฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนจาก Dr. Varapat Chensavasdijai Senior Economist IMF มาบรรยายในหัวข้อ “Managing Capital Inflows: Recent Experiences and Policy Framework” ณ ห้องสัมมนา 1201 ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังจากภาคตลาดทุนจำนวนมาก
วันที่ 28 เมษายน 2554

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยลงนามความร่วมมือ “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “กยศ. รวมพลังคนดี พี่ช่วยน้อง”