เสวนาหัวข้อ “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น

งานเสวนาจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในหัวข้อ "จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://youtu.be/D0yQ7ROL4HA
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561