สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดโรดโชว์พบนักลงทุนชั้นนำที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายกรัฐมนตรี คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวเปิดงาน คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม คุณนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ร่วมนำเสนอข้อมูลการลงทุนการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย


การจัดโรดโชว์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติ 2 แห่ง ได้แก่ Capital Nomura Securities และ Diawa Securities มีผู้สนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักลงทุนรวมกว่า 300 ราย เข้าร่วมงาน ณ โรงแรม The Peninsula กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556