ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อมด้วย คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ รองประธาน สธท. และ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการ สธท. เข้าร่วมงาน “Thailand: Positioning for Growth and Stability” Ministry of Finance U.S. Roadshow เพื่อร่วมให้ข้อมูลตลาดทุนไทยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ โรงแรม The St. Regis นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา