สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดโรดโชว์พบนักลงทุนชั้นนำที่ฮ่องกง โดยมีคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมนำเสนอข้อมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลไทย มูลค่า 2.2 ล้านล้านบาท โดยผู้แทนจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประกอบด้วย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สธท. ร่วมนำเสนอภาพรวมตลาดทุนไทยในหัวข้อ “Investment Opportunities in Thai Capital Market” พร้อมด้วยคุณโชติกา สวนานนท์ ผู้แทนนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้อำนวยการ สธท. ร่วมเดินทางด้วย การจัดโรดโชว์พบนักลงทุนชั้นนำที่ฮ่องกงในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยมีนักลงทุนชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 100 ราย ณ โรงแรม Island Shangri-La เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน