สภาฯ ได้จัดสัมมนาใหญ่ในหัวข้อ “ตลาดทุนกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย… ภายใต้รัฐบาลใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรสำคัญในตลาดทุน และทีมเศรษฐกิจจากพรรคการเมือง มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางและนโยบายการพัฒนา ตลาดทุนไทย งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปอย่างมาก ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ