21
ก.ย. 2560

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เดือนกันยายน 2560

ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มีทิศทางที่ไม่ชัดเจน โดยระดับความเชื่อมั่นของดัชนีลดลงจากครั้งที่แล้วซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากอุปทานในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวและการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
27
ก.พ. 2560

ภาคตลาดทุนรวมพลังจัดตั้งกองทุนรวม“ธรรมาภิบาลไทย”

ร่วมยกระดับ“การกำกับกิจการดี” พร้อมปันเงินลงทุนหนุนงานต้านโกง