สัมมนาย้อนหลัง “วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”
27 มิ.ย. 2562

สัมมนา "วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิเชียร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Posted by Thaibma : สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย on Wednesday, 26 June 2019