งานแสดงวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการ กทม.
8 มิ.ย. 2554

“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ”
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
ตอนที่ 9
ตอนที่ 10
ตอนที่ 11
ตอนที่ 12
ตอนที่ 13

“วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ”
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09:00 – 12:30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัยอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

***************************************************************************************

08:00 – 09:00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:10 กล่าวเปิดงานโดย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
09:15 – 12:30 การแสดงวิสัยทัศน์ผู้ว่าราชการ กทม. “วิสัยทัศน์กรุงเทพ”
ร่วมแสดงวิสัยทัศน์โดย

1) นายโฆสิต สุวินิจจิต
2) พลตำรวจเอก ดร. พงศพัศ พงษ์เจริญ
3) รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
4) นายสุหฤท สยามวาลา
5) พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส
ดำเนินรายการ โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
12:30 จบงาน