งานเสวนา “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
9 ก.ค. 2561

FETCO & IAA Hot Issue : เสวนา “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market”:: :: ทิศทางขับเคลื่อนสภาธุรกิจตลาดทุนไทย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย :: :: ทิศทางขับเคลื่อนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:: :: เสวนา : จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Marketคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ดำเนินการรายการเสวนา โดย คุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

Posted by FETCO : Federation of Thai Capital Market Organizations on Sunday, 8 July 2018