คุยครบเครื่องฯ ก.ล.ต. ASEAN linkage
8 มิ.ย. 2554

คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. เล่าถึงการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค ASEAN และประโยชน์ที่ผู้ลงทุนไทยได้รับ