6
พ.ย. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมากเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน จากความเชื่อมั่นต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายทางการเงินของสหรัฐ และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยที่นักลงทุนเฝ้าติดตาม สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯยังมีการปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม
16
ต.ค. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนตุลาคม 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรงอย่างมาก
เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในเดือนมกราคม 2558 จากภาวะการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ และความเชื่อมั่นตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทย ในเฉพาะภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว โดยนักลงทุนยังคงเฝ้าติดตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ และนโยบายทางการเงินของสหรัฐ ที่ส่งผลถึงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากตลอดช่วงเดือนกันยายน
21
ก.ย. 2560

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย เดือนกันยายน 2560

ผลจากดัชนีคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะทรงตัวที่ระดับ 1.50% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปี มีทิศทางที่ไม่ชัดเจน โดยระดับความเชื่อมั่นของดัชนีลดลงจากครั้งที่แล้วซึ่งคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ปัจจัยหลักมาจากอุปทานในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวและการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
21
ก.ย. 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนกันยายน 2560

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ในภาวะร้อนแรง จากภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัว ในภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ โดยนักลงทุนเฝ้าติดตามความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศ รวมถึงความชัดเจนในทิศทางนโยบายทางการเงินของสหรัฐ สำหรับตลาดหุ้นไทย ดัชนีฯเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในช่วงปลายเดือนสิงหาคม
27
ก.พ. 2560

ภาคตลาดทุนรวมพลังจัดตั้งกองทุนรวม“ธรรมาภิบาลไทย”

ร่วมยกระดับ“การกำกับกิจการดี” พร้อมปันเงินลงทุนหนุนงานต้านโกง
23
ก.พ. 2560

สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดตัว “หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน” (I Code)”

เปิดตัวหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบัน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 26 แห่งและบริษัทประกัน 27 แห่ง ร่วมกันประกาศความตั้งใจที่จะนำ I Code ไปปฏิบัติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ