สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020

สัมมนา FETCO Capital Market Outlook 2020 “Growth Engines and Opportunities in Capital Market 2020” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563

สัมมนา “เจาะลึกและรู้ทัน Libra อภิมหาเงินดิจิทัลโลก” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุน ในหัวข้อ “เจาะลึกและรู้ทัน Libra อภิมหาเงินดิจิทัลโลก” วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.10 น. 

ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

สัมมนา“วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดสัมมนาฟรีเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้และการลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป
----------------------------
? หัวข้อ “วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”
? วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.30 น.
? ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

สัมมนา “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวัชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นักธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายตลาดทุนภายหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคต
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562

สัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

FETCO จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://www.youtube.com/watch?v=KMtAeGeTq4A
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561