สัมมนา “เจาะลึกและรู้ทัน Libra อภิมหาเงินดิจิทัลโลก” เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุน ในหัวข้อ “เจาะลึกและรู้ทัน Libra อภิมหาเงินดิจิทัลโลก” วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.10 น.  ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

สัมมนา“วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่”

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) จัดสัมมนาฟรีเกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้และการลงทุนแก่นักลงทุนทั่วไป ---------------------------- 🔵 หัวข้อ “วางแผนการลงทุนตราสารหนี้ต้อนรับรัฐบาลใหม่” 🔵 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.30 น. 🔵 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชดาภิเษก)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562

สัมมนา “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวัชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นักธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายตลาดทุนภายหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคต
วันที่ 18 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 25 มกราคม 2562

สัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

FETCO จัดงานสัมมนาเรื่อง “ระบบการออมเพื่อการเกษียณรองรับสังคมผู้สูงอายุ” ขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุม ศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://www.youtube.com/watch?v=KMtAeGeTq4A
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เสวนาหัวข้อ “จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น

งานเสวนาจัดโดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ในหัวข้อ "จะลงทุนอย่างไรในตลาด Bear Market” ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน) ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco หรือ https://youtu.be/D0yQ7ROL4HA
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561