คณะกรรมการและที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แสดงความยินดีแด่คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ