สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมผู้สื่อข่าว ร่วมแถลงข่าวก้าวข้ามความรุนแรงสู่สังคมปรองดอง