คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร  ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงข่าวการดำเนินงานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และถ่ายทอดมุมอง “วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปกับผลกระทบต่อตลาดทุนไทย” ต่อสื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ