คณะกรรมการและที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าเยี่ยมคาระวะและแสดงความยินดีแด่คุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556