สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จัดงานสัมมนาให้ความรู้ผู้ลงทุน

ในหัวข้อ “เจาะลึกและรู้ทัน Libra อภิมหาเงินดิจิทัลโลก” วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.10 น. 

ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย