องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) เชิญประธานกรรมการ FETCO เข้าร่วมงาน Symposium “In Style Hong Kong” ซึ่งได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของฮ่องกง ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559