คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าพบ ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ คนที่ 15 เพื่อร่วมแสดงความยินดีในวาระเข้ารับตำแหน่ง และแนะนำคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย