คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เข้าพบคุณธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง