คณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเข้าพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และแนะนำสภาฯ และคณะกรรมการ