สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดงานสัมมนา Capital Market Outlook “เศรษฐกิจไทยขยับ เตรียมรับเทคโนโลยีเปลี่ยน” ได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณไพบูลย์ นลินทรางกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน คุณธาดาพฤฒิธาดา กรรมการผุู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้านักวิเคราะห์ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ให้มุมมองเศรษฐกิจปี 2561 โดยคุณวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ร่วมสนทนากับผู้ว่าธปท. เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทููตจีน)

ผุู้ที่สนใจสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/fetco