สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดงานสัมมนา เรื่อง “นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวัชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน นักธุรกิจ นักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบแนวนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายตลาดทุนภายหลังการเลือกตั้งของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากผุู้บริหารผู้แทนพรรคการเมืองร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่

  • พรรคชาติไทยพัฒนา คุณสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค
  • พรรคชาติพัฒนา        คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ    ประธานที่ปรึกษาพรรค
  • พรรคไทยรักษาชาติ  คุณพิชัย นริพทะพันธุ์    ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ
  • พรรคประชาธิปัตย์     คุณกรณ์ จาติกวณิช       ประธานกรรมการคณะนโยบายพรรค                                                                                                                  คุณอนุชา บูรพชัยศรี      กรรมการคณะนโยบายพรรค
  • พรรคพลังประชารัฐ   ดร.อุตตม สาวนายน       หัวหน้าพรรค                                                                                                                                                ศ.ดร.นฤมล สอาดโฉม   กรรมการบริหารพรรค
  • พรรคเพื่อไทย            คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง   รองหัวหน้าพรรค
  • พรรคภูมิใจไทย         คุณอนุทิน ชาญวีรกูล     หัวหน้าพรรค

ดำเนินรายการโดยคุณไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา